Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Ak si chce triedny učiteľ ušetriť administratívu s elektronickými ospravedlnenkami, odporúčame používanie elektronických ospravedlneniek.
Akceptovanie ospravedlnenky od rodiča

V prípade, že potrebujete ospravedlniť absenciu žiaka na základe papierovej ospravedlnenky od rodičov, postupujte takto:

V ľavom hornom rohu stlačte Štart a vyberte zadať ospravedlnenku.


Vyberte triedu a žiaka.


Vypíšte dôvod chýbania, termín odkedy dokedy chýbal. Ak chýbal jeden deň, kliknite dvakrát na ten istý dátum. Ak žiak chýbal celý deň, hodiny nemusíte vyberať. Stlačte OK.