Kaip klasės auklėtojas gali įvesti nedalyvavimo raštelius

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew

Mes rekomenduojame naudoti elektroninius nedalyvavimo raštelius, nes taip mokytojas, įrašantis lankomumą, sutaupys daug laiko.

Mokytojas: tėvų parašyto pateisinimo raštelio priėmimas

Jei turite pažymėti mokiniams pateisintas pamokas, remdamiesi tėvų rašytiniu pranešimu, vykdykite šias instrukcijas:

Viršutiniame kairiajame kampe paspauskite „Pradėti“ ir pasirinkite „Nedalyvavimo raštelis“.


Pasirinkite klasę ir mokinį.

Įrašykite nedalyvavimo priežastį, pradžios ir pabaigos datą. Jei mokinio nėra vieną dieną, du kartus spustelėkite tą pačią datą. Jei mokinys nebuvo visą dieną, pasirinkti pamokas nebūtina. Paspauskite OK.