Dochádzka žiakov a ospravedlnenky

Slovenčina   Učiteľ - kontrola vyplnenej dochádzky
Slovenčina   Ako nastaviť učiteľom právo na dochádzku?
Slovenčina   Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina   Dochádzka - sekretariát
Slovenčina   Administrátor - nastavenie posielania upozornení rodičom o absenciách


Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Elektronické ospravedlnenky - pohľad učiteľa

Slovenčina   Ospravedlnenky žiakov - prehľad
Slovenčina   Triedny učiteľ - ako povoliť/zakázať zadávanie elektronických ospravedlneniek
Slovenčina   Sú elektronické ospravedlenky bezpečné - nedajú sa falšovať?
Slovenčina   Akceptovanie ospravedlnenky od rodiča
Slovenčina   Zadávanie/akceptovanie elektronickej ospravedlnenky vopred
Slovenčina   Ako v správach zobraziť len elektronické ospravedlnenky?
Slovenčina   Ako zadať hromadnú ospravedlnenku?
Slovenčina   Administrácia elektronických ospravedlneniek učiteľom/sekretárkou s právom na dochádzku žiakov
Slovenčina   Ako zistím, kedy bola ospravedlnenka zadaná?
Slovenčina   Ako môže zadať triedny učiteľ ospravedlnenku?


Dochádzka žiakov a ospravedlnenky - Dochádzkový systém

Slovenčina   Dochádzka - Smartbox
Slovenčina   Kde je možné na stránke školy administrovať aScDochádzový hardvér?
Slovenčina   Dochádzka - Personifikácia čipových príveskov
Slovenčina   Dochádzka - Otváranie dverí
Slovenčina   Dochádzka žiakov - evidencia pípnutí v ETK