Ar elektroniniai pateisinimo rašteliai yra saugūs, ar jų negalima suklastoti?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Elektroniniai pateisinimo rašteliai yra saugūs, nes:

1. Tik vienas iš tėvų savo paskyroje gali įvesti elektroninius pateisinimo raštelius. Mokinių paskyroje tokios funkcijos nėra.

2. Tėvai turi visų pateisinimo raštelių apžvalgą. Jei mokytojas patvirtina arba atmeta pateisinimą, jo nebegalima ištrinti iš šių raštelių sąrašo. Taigi tėvai gali bet kuriuo metu peržiūrėti visų pateiktų pateisinimų sąrašą.

3. Jei mokinys norėtų apgauti, lengviau naudoti popierinius raštelius. Tėvai gali nieko apie tai nežinoti. Jei mokinys tėvų telefonu ir įves elektroninį pateisinimą, tėvai apie tai sužinos. Apie pateisinimo patvirtinimą / atmetimą tėvai informuojamai pranešimu „EduPage“.