Ako zadať školskú udalosť, divadlo,...?

Slovenčina Čeština

Ak chceme vytvoriť školskú udalosť tak postupujeme nasledovne:
1) V udalostiach zvolíme "Udalosti - Nová udalosť":


2) Vyberieme typ udalosti, v našom prípade je to školská udalosť/kultúrne podujatie/exkurzia


3) Zadáme názov udalosti (tlačí sa do triednej knihy) a dátum konania udalosti:


4) Zadáme trvanie udalosti pomocou hodín (ak chcete zadať chýbanie žiakov v triednej knihe) alebo na celý deň: Ako zadať udalosť na celý deň?
Ak je udalosť namiesto celého vyučovania v daný deň, tak je výhodnejšie zadať udalosť na celý deň, pretože potom stačí raz zapísať chýbajúcich a ak používate jedáleň, tak vám dotácie v tomto prípade budú fungovať správne.


5) Vyberiete triedu a učiteľa, ktorý ide s triedou na danú udalosť:


6) Zvoľte ruší pôvodnú hodinu (v prípade, že používate triednu knihu a chcete mať zobrazený názov udalosti v triednej knihe namiesto bežných hodín z rozvrhu) a udalosť vytvorte potvrdením tlačidla "ok":

=Ako zadať, keď sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede?