วิธีใช้งานสื่อการเรียนการสอนที่ถูกแชร์มาให้ท่าน (เช่น แบบทดสอบ เป็นต้น)

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ครูไม่สามารถนำแบบทดสอบที่ได้รับการแชร์มา เพื่อใช้กับนักเรียนของตนได้ทันที แต่ครูจะต้องเลือกคำถามในแบบทดสอบที่ได้รับการแชร์มา แล้วนำมาสร้างเป็นแบบทดสอบใหม่เสียก่อน

เลือก "แสดงการ์ด"

เลือกคำถามที่ท่านต้องการ และกด "เพิ่มเข้าไปในสื่อการเรียนการสอน"

จากนั้น ท่านสามารถเริ่มสร้างแบบทดสอบด้วยวิธีปกติ