Kopírovanie plánov

Slovenčina Čeština

Scenáre kopírovania plánov:

1) Kopírovanie vlastného plánu z minulého školského roka.
Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?

2) Kopírovanie plánu medzi paralelnými triedami (prípadne skupinami).
Ako si skopírovať plán, ak učím v paralelných triedach?

3) Kopírovanie plánu od iného učiteľa.
Ako si skopírovať tematický plán aj s prípravami od iného učiteľa?

4) Kopírovanie plánu z iného edupage.
Ako skopírovať tematický plán s prípravami z iného EduPage?

Poznámka:
Ak obsahuje plán, ktorý kopírujem aj prípravy, tak sa mi zobrazí dialógové okno s nasledovnými možnosťami - Kopírovanie príprav.