Prečo je výhodné priradiť si svoje prípravy k témam plánu?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak sa nastavíte na tému plánu, vidíte všetky prípravy, ktoré k vybranej téme máte k dispozícii.

Mať svoje prípravy organizované ku jednotlivým témam plánu prináša tieto výhody:

Pre učiteľa:
1. Ak máte prípravy zaradené k témam plánu, veľmi ľahko sa ku nim na hodine dostanete. Ako sa dostanem ku svojim prípravám z ETK?

2. Ak si skopírujete plán - či už v prípade, že učíte paralelné triedy, alebo budete učiť tento predmet budúci rok, okrem plánu sa vám skopírujú aj prípravy a zostanú správne zaradené ku témam plánu. Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?

3. Synchronizácia príprav v rovnakých plánoch. Ak učíte predmet vo viacerých paralelných triedach a máte tam rovnaký plán, stačí si nové materiály urobiť v jednom pláne, stlačiť tlačidlo "Synchronizovať s podobnými plánmi" a nové prípravy sa skopírujú do tejto témy aj v ostatných paralelných triedach. Synchronizácia príprav v rovnakých plánoch

Pre žiakov:
Ak máte pripravené materiály pre žiakov na domácu prípravy, dajte si ich k témam plánu. Pokiaľ je nastavená viditeľnosť materiálov, žiaci sa ku nim dostanú cez učivo aj bez toho, aby ste ich museli explicitne priraďovať.
Ako urobiť materiál viditeľný, príp. neviditeľný pre žiakov?
Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?

Ak máte nejaké prípravy nezaradené ku témam plánu, môžete si ich jednoducho zaradiť takto: Ako zaradiť materiál z Mojej knižnice do plánu konkrétnej hodiny?

Viac návodov: Ako organizovať učebné materiály v EduPage