ทำไมท่านจึงต้องเก็บข้อมูลการจัดเตรียมไว้ในแต่ละหัวข้อของแผนการสอน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เมื่อท่านเลือกหัวข้อของแผนการสอน ท่านจะสามารถมองเห็นการจัดเตรียมที่ท่านได้จัดทำไว้สำหรับหัวข้อนั้นๆ

การจัดระเบียบสื่อการเรียนการสอนตามหัวข้อของแผนการสอนจะช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:

ประโยชน์สำหรับครู:
1. ท่านสามารถเข้าดูสื่อการเรียนการสอนได้อย่างง่ายดายในระหว่างคาบเรียน วิธีเข้าดูการจัดเตรียมในการบริหารจัดการชั้นเรียน

2. ในกรณีที่ท่านทำการคัดลอกแผน สื่อการเรียนการสอนทั้งหมดจะถูกคัดลอกไปด้วย และจะยังคงจัดเก็บอยู่ในหัวข้อเดิม วิธีคัดลอกแผนการสอนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา

3. เชื่อมต่อข้อมูลการจัดเตรียมในแผนการสอนที่เหมือนกัน ในกรณีที่ท่านสอนวิชาเดียวกันในชั้นเรียนคู่ขนาน และท่านใช้แผนการสอนที่เหมือนกัน ท่านสามารถเพิ่มสื่อการเรียนการสอนเข้าไปในแผนใดแผนหนึ่ง จากนั้นกดปุ่ม "เชื่อมต่อกับแผนการสอนที่เหมือนกัน" แล้วสื่อการเรียนการสอนที่ท่านเพิ่มเข้าไปจะถูกคัดลอกไปอยู่ในหัวข้อของแผนการสอนอีกแผนหนึ่งไปด้วย การเชื่อมต่อข้อมูลการจัดเตรียมในแผนการสอนที่เหมือนกัน

ประโยชน์สำหรับนักเรียน:
ในกรณีที่ท่านมีสื่อการเรียนการสอนสำหรับให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนเข้าเรียน ท่านจำเป็นต้องเพิ่มสื่อการเรียนการสอนนี้เข้าไปที่หัวข้อของแผนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าดูผ่านเมนู "หลักสูตร" โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องมอบหมายงานให้แก่นักเรียนในชั้นเรียนนั้น นักเรียนจะสามารถเข้าดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูจัดเตรียมไว้ให้ได้อย่างไร

หากท่านมีการจัดเตรียมที่ยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปในหัวข้อของแผนการสอน ท่านสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้: วิธีเพิ่มสื่อการเรียนการสอนจาก ห้องสมุดของฉัน เข้าไปในหัวข้อของแผนการสอน