Kde nájdem svoje E-learningové prípravy po transformácii EduPage?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Prípravy, ktoré ste mali zaradené k témam plánu, nájdete na pôvodnom mieste. Čiže ak si skopírujete plán z minulosti, prípravy tam nájdete.

Ostatné prípravy, ktoré ste nemali priradené ku žiadnemu plánu, nájdete v záložke
Moja knižnica / Nezaradené do žiadneho plánu.

V aktualizovanom EduPage existujú dva typy príprav - karty a materiály. Kartou je napríklad jedna testová otázka alebo jeden slajd prezentácie. Karta je základnou jednotkou príprav v novom EduPage. Čo je to karta?

Ak ste mali v prípravách súbory alebo obrázky, pre každý jeden súbor alebo obrázok existuje jedna karta, na ktorej je "zavesený". Kartu môžete editovať, alebo "spustiť" takto:

Materiálmi sú testy, domáce úlohy alebo prezentácie. Materiály sa vytvárajú z kariet.

Ak ste mali v prípravách pred aktualizáciou e-learningové testy, teraz v zozname materiálov nájdete okrem týchto testov aj jednotlivé otázky, z ktorých sa skladali.

V knižnici môžete vyhľadávať alebo filtrovať. Napríklad si odškrtnete karty, potom uvidíte len materiály.

Vyhľadávať v knižnici môžete aj podľa kľúčových slov, ktoré ste v minulosti mali priradené k materiálom.

Po novom sa však už neorganizujú materiály podľa kľúčových slov, ale podľa tém plánu, prípadne podľa konkrétnych výkonových štandardov.

Odporúčame priradiť si prípravy k témam plánu, pretože to prináša veľa výhod pre Vás i pre žiakov.

Prečo je výhodné priradiť si svoje prípravy k témam plánu?
Ako pridať existujúci materiál do príprav alebo do príprav inej hodiny?
Vytváranie nových materiálov
Ako sa dostanem ku svojim prípravám z ETK?