ฉันสามารถค้นหาการจัดเตรียม E-learning ได้อย่างไรหลังจากการปรังปรุง EduPage

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ท่านสามารถเข้าดูการจัดเตรียมที่แนบอยู่ในแต่ละหัวข้อของแผนการสอนจากตำแหน่งเดิมของการจัดเตรียม ในกรณีที่ท่านคัดลอกแผนการสอนจากแผนที่มีอยู่แล้ว ท่านสามารถเข้าดูการจัดเตรียมได้ที่นั่น

และท่านสามารถเข้าดูการจัดเตรียมอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกแนบอยู่ในหัวข้อใดของแผนการสอนได้ที่เมนู ห้องสมุดของฉัน / ไม่ได้กำหนดอยู่ในแผนการสอน

ใน EduPage ฉบับล่าสุด การจัดเตรียมได้ถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ การ์ด และ สื่อการเรียนการสอน ตัวอย่างของ การ์ด คือ แบบทดสอบ 1 ข้อ หรือ สื่อนำเสนอ 1 สไลด์ ทั้งนี้ การ์ดคือหน่วยพื้นฐานของการจัดเตรียมใน EduPage การ์ดคืออะไร

ในกรณีที่ท่านมีไฟล์ หรือ รูปภาพในการจัดเตรียมของท่าน ระบบจะสร้างการ์ดสำหรับแต่ละไฟล์หรือแต่ละรูปภาพ ซึ่งท่านจะสามารถแก้ไข หรือ "ทดสอบ" การ์ดเหล่านี้ได้:

แบบทดสอบ การบ้าน และสื่อนำเสนอ จัดเป็นสื่อการเรียนการสอนทั้งหมด โดยสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยการ์ดหลายๆการ์ด

ในกรณีที่การจัดเตรียมของท่านมี แบบทดสอบ e-learning อยู่ด้วย (ก่อนการปรับปรุงระบบ EduPage เป็นฉบับล่าสุด) ท่านจะสามารถเข้าดูแบบทดสอบที่ท่านได้สร้างไว้ในรายการสื่อการเรียนการสอน โดยท่านจะพบว่าเนื้อหาในแบบทดสอบนี้จะถูกแบ่งออกเป็นการ์ดเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถค้นหาหรือกรองสื่อการเรียนการสอนใน"ห้องสมุดของฉัน"ได้ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกดูการจัดเตรียมโดยกรองให้เห็นแต่ สื่อการเรียนการสอน เท่านั้น (ไม่เห็นการ์ด) ได้อีกด้วย

ใน "ห้องสมุดฉัน" ท่านสามารถค้นหาสื่อการเรียนการสอน ด้วยการค้นคำหลักที่ท่านได้เคยกรอกไว้ในสื่อการเรียนการสอนของท่าน

หากท่านสร้างสื่อการเรียนการสอนหลังจากการปรับปรุง EduPage สื่อการเรียนการสอนเหล่านี้จะไม่ถูกจัดเรียงด้วยคำหลัก แต่จะถูกจัดเรียงด้วยหัวข้อของแผนการสอน หรือ เนื้อหามาตรฐานของโรงเรียน/ภาครัฐ

แนบสื่อการเรียนการสอนเข้าไปในหัวข้อของแผนการสอน ทั้งนี้ท่านสามารถเรียกดูสื่อการเรียนการสอนได้อย่างง่ายดายในคาบเรียน โดยไม่จำเป็นต้องค้นหาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องการ
วิธีเพิ่มสื่อการเรียนการสอนเข้าไปในการจัดเตรียมหรือการจัดเตรียมของอีกรายวิชาหนึ่ง
วิธีเข้าดูการจัดเตรียมในการบริหารจัดการชั้นเรียน