วิธีเพิ่มสื่อการเรียนการสอนเข้าไปในการจัดเตรียมหรือการจัดเตรียมของอีกรายวิชาหนึ่ง

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

มีหลายวิธีที่ใช้ในการกำหนดสื่อการเรียนการสอนที่มีอยู่แล้วเข้าไปในการจัดเตรียมของรายวิชาอื่นๆ เช่น ในกรณีที่ท่านมีการสอนชั้นเรียนคู่ขนาน และท่านต้องการให้ทั้งสองชั้นเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเดียวกันในการจัดเตรียม

1. ไอคอนรูปป้าย

เลือก "การนำไปใช้ในหัวข้อ/รายวิชาอื่น"

เลือก รายวิชา และ หัวข้อ จากแผนการสอน

2. ในขณะที่ท่านกำลังแก้ไขการ์ด ท่านสามารถแนบการ์ดเข้าไปในหลายๆการจัดเตรียมพร้อมกันได้ในครั้งเดียว

3. ท่านสามารถทำเช่นเดียวกับข้อ 2 ในขณะที่ทำกำลังแก้ไขสื่อการเรียนการสอน (แบบทดสอบ การบ้าน สื่อนำเสนอ)