כיצד להוסיף חומר להכנות או הכנות למקצוע אחר

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ישנן דרכים נוספות להקצות חומר קיים להכנות של מקצוע אחר - לדוגמה, אם אתה מלמד שיעורים מקבילים ואתה רוצה לקבל את החומר בהכנות של כל אחת הכיתות.

1. תוויות

בחר "שימוש בנושאים נוספים / מקצועות"

בחר את המקצוע ואת הנושא מהתוכנית.

2. כאשר אתה עורך את הכרטיס, אתה יכול לצרף אותו להכנות מרובות בבת אחת.

3. אתה יכול לעשות את אותו הדבר בעת עריכת חומר (מבחן, שיעורי בית, מצגת).