Ako pridať do príprav video?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania

Pri vkladaní vlastného videa do príprav preferujeme takýto postup:

1. Nahrať svoje video na YouTube. Pre nahratie videa je potrebné si na tejto stránke vytvoriť konto, následne vám bude umožnené nahrať video. Ako nahrať video na YouTube?

2. Obvykle je potrebné ešte nejaký čas po nahratí počkať , aby sa video spracovalo.

3. Akonáhle je video spracované, kliknite na tri bodky pri videu (možnosti) a zvoľte "Získať odkaz na zdieľanie". Tento odkaz na zdieľanie potom vložíte do karty v prípravách takto:

Nastavte sa na tému plánu, kliknite na červené tlačidlo +.


Zvoľte pridať video


Kliknite na Zdroj.


do prázdneho políčka "Zdroj youtube videa" vložte skopírovaný link na zdieľanie. Stlačte OK.

Ak chcete do karty vložiť video, ktoré sa už na YouTube nachádza, stačí vložiť do karty link na video:

Takúto kartu potom môžete vložiť do DÚ alebo do študijného materiálu a prideliť žiakom.

Ak používate inú platformu na nahratie videa ako YouTube, potom môžete zdieľať video jedine cez link, ktorý vložite do karty.
Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?
Avšak v tomto prípade sa video automaticky neprehrá tak, ako cez YouTube. Žiaci si ho budú musieť stiahnuť do počítača a tak prehrať.