Ako pridať do príprav link na internetovú stránku?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Nastavte sa na tému plánu a stlačte červené tlačidlo +, ktoré sa nachádza v pravom dolnom rohu. Vyberte textovú kartu.

Kliknite do textového políčka, hore sa objavia možnosti editovania. Vyberte ikonu spony.

Napíšte link a stlačte zelenú fajočku. Hotovo.

Podobne môžete vložiť link aj do iných typov kariet. Musíte však byť nastavený v editovacom políčku. Len vtedy sa objavia možnosti editovania, v ktorých sa nachádza aj ikona vloženia linku.
Link môžete vložiť aj do už existujúcej karty. Kartu dajte editovať a pokračujte obdobne.