Vkladanie matematických vzorcov - pomôcka

vzorce, matematické výrazy, matematické vzorce, matematika

Slovenčina Deutsch Čeština

Na zadávanie matematických výrazov v EduPage sa používa sytax LaTeX-u. LaTeX je skriptovací jazyk používaný na písanie matematických a iných odborných textov.

Výrazy je možné zapisovať priamo pomocou príkazov TeX-u, alebo je možné zjednodušiť si zápis s využitím pomôcky na vkladadnie matematických výrazov.

Kliknite do textovej plochy na karte. V hornej časti sa objaví menu. Úplne vpravo sa nachádza ikona "fx", ktorá vám uľahčí zapísanie vzorca a jeho vloženie do karty.

Otvorí sa okno, kam môžete začať písať vzorec.


V hornej časti je možné prepínať medzi rôznymi znakmi - základné funkcie, matematické operácie, relačné operátory, grécke písmená, množinové operácie, logické operácie a niektoré geometrické znaky.

Kliknite na konkrétnu funkciu a môžete ju zapísať. Keď máte výraz pripravený, stlačte tlačidlo Hotovo.


Systém preloží zadaný výraz do príkazov TeX-u a tento zdrojový kód vloží do textu.


Po uložení karty sa TeX-ový výraz interpretuje a zobrazí sa napísaný vzorec.


Takto sa otázka zobrazí žiakovi:

Pozrite si tiež návody na zapisovanie zlomkov:
Ako zadať zlomok v zadaní úlohy?
Ako vytvoriť otázku, ktorej výsledkom je zlomok?

Návod na zapisovanie matematických výrazov pomocou syntaxe LaTeX-u

Viac návodov: Ako vytvoriť nový materiál?