Ako zadať zlomok v zadaní úlohy?

English Slovenčina

Zlomky môže učiteľ v zadaní úlohy zapisovať v tzv. matematickom móde pomocou syntaxe LaTeX-u alebo použiť pomôcku na vkladanie vzorcov.

a) Pomôcka na vkladanie vzorcov:
Kliknite do textovej plochy na karte. V hornej časti sa objaví menu. Úplne vpravo sa nachádza ikona "fx", ktorá vám uľahčí zapísanie vzorca a jeho vloženie do karty.

Začnite písať do okienka.

Pre vkladanie zlomkov sú dve tlačidlá. Prvým vyrobíte menší zlomok a pomocou druhého väčší zlomok. Väčší zlomok môžete využiť buď na zložené zlomky, alebo aj vtedy, ak potrebujete zlomok zväščiť, napr. v odpovedi.


Horný (menší) zlomok je napísaný pomocou prvého tlačidla. Pod ním je väčší zlomok (druhé tlačidlo).


Tlačidlo pre väčší zlomok sa môže hodiť aj v prípade, že sa jedná o jednoduchý zlomok - napr. ak sa zlomok nachádza ako distraktor v ABCD otázke.

b) Priamo napísať výraz syntaxou LaTeXu:

$\frac{citatel}{menovatel}$ , napr. $\frac{1}{2}$

Návod na zapisovanie matematických výrazov pomocou syntaxe LaTeX-u


Výsledok po uložení karty:

Ak používate zložené zlomky, z dôvodu lepšej čitateľnosti odporúčame buď použiť formulu, tj. výraz uzavretý v dvoch dolároch $$ ... $$ alebo ak potrebujete mať zložený zlomok v riadku, použite príkaz \dfrac{čitatel}{menovatel}. Príkaz \dfrac vykreslí väčší zlomok (tento príkaz je použitý v druhom tlačidle pre zlomky).


Takto vyzerá zápis týchto výrazov:

Vkladanie matematických vzorcov - pomôcka

Ako vytvoriť otázku, ktorej výsledkom je zlomok?