שאלה אמריקאית ABCD - עם יותר מתשובה נכונה אחת

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

לאחר לחיצה על אחת מתשובות לשאלה האמריקאית ABCD תופיע תיבת "אפשרויות בחירה מרובות".

כאשר בדיקת התשובה לשאלה זו, המערכת מעניקה מספר מלא של נקודות רק אם התלמיד מסמן את כל התשובות. אחרת, תשובת התלמיד נחשבת לא נכונה