Otázka typu "Spájanie"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Nastavte sa na tému plánu, ku ktorej chcete vytvoriť novú otázku. (Tým, že sa nastavíte na tému plánu, nová otázka sa vám automaticky zaradí ku téme.)

Vyberte otázku typu Spájanie.

Vytvorte správne páry. EduPage ich pre žiakov pomieša.

UPOZORNENIE: V otázke na spájanie je nutné, aby na jednej strane boli všetky možnosti jednoznačné, tj. aby sa na jednej strane neopakovali rovnaké slová. Nie je vhodné použiť túto otázku napríklad na priraďovanie vzorov k podstatným menám

kapela - vzor žena
rukavica - vzor ulica
topánka - vzor žena

Na takýto typ otázky odporúčame Otázka typu "Výber kategórie"

Ako v otázke typu spájanie zafixovať poradie možností?

Viac návodov: Vytváranie testových otázok