"זוגות מחוברים" כרטיס שאלה

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

כדי ליצור כרטיס שאלה חדש, בחר את הנושא מתוך תוכנית ההוראה שלך ולחץ על "+".

בחר כרטיס "זוגות מחוברים".

צור זוגות נכונים.

EduPage מערבב אותם עבור התלמידים.