การ์ดคำถามแบบ "การจัดกลุ่ม"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เพื่อสร้างการ์ดคำถามใหม่ เลือกหัวข้อจากแผนการสอนของท่าน แล้วกดปุ่ม "+" สีแดง

เลือกที่การ์ดคำถาม "การจัดกลุ่ม"

แบ่งตัวเลือกให้อยู่ในกลุ่มที่ถูกต้อง

EduPage จะสลับสับเปลี่ยนตัวเลือกเหล่านี้ แล้วนักเรียนจะต้องเข้าไปจัดแบ่งกลุ่มให้ถูกต้อง