"קטגוריות" לכרטיסי שאלה

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

כדי ליצור כרטיס שאלה חדש, בחר את הנושא מתוך תוכנית ההוראה שלך ולחץ על "+".

בחר כרטיס שאלה קטגוריות

חלק נושאים לקטגוריות הנכונות.

EduPage מערבב אותם והתלמידים חייבים לחלק אובייקטים לקטגוריות נכונות.