Otázka typu "Zoraďovanie"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Nastavte sa na tému plánu, ku ktorej chcete vytvoriť novú otázku. (Tým, že sa nastavíte na tému plánu, nová otázka sa vám automaticky zaradí ku téme.)

Vyberte otázku typu zoraďovanie.

Zadajte text úlohy a usporiadajte možnosti v správnom poradí.

Žiakovi sa zobrazia v náhodnom poradí.

Možnosti, ktoré treba usporiadať, nemusia byť len texty. Môžu to byť aj obrázky.

Pri vytváraní otázky na zoraďovanie si učiteľ môže v pravej časti obrazovky zvoliť mód, ako sa má tento typ otázky vyhodnocovať:

Otázka typu "Zoraďovanie" - vodorovné rozloženie možností