การ์ดคำถามแบบ "การเรียงลำดับ"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เพื่อสร้างการ์ดคำถามใหม่ เลือกหัวข้อจากแผนการสอนของท่าน แล้วกดปุ่ม "+" สีแดง

เลือกที่การ์ดคำถาม "การเรียงลำดับ"

กรอกข้อความและจัดวางให้เป็นลำดับที่ถูกต้อง

ทั้งนี้คำตอบไม่จำเป็นต้องเป็นข้อความเท่านั้น อาจจะเป็นรูปภาพก็ได้เช่นกัน

การ์ดคำถามแบบ "การเรียงลำดับ" - การวางตำแหน่งในแนวนอน