Čo je to karta?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Karta je základnou jednotkou príprav v EduPage. Pod kartou si treba predstaviť napríklad jednotlivú otázku z testu. Kartou je aj jeden slajd z prezentácie. Karta môže obsahovať obrázok, súbor, link alebo jednoducho textové poznámky ku hodine.


 1. Karta typu "testová otázka"
  Z viacerých kariet s úlohami je možné jednoducho pripraviť test alebo domácu úlohu.

  Na výber je viac typov otázok - otázky doplňovacie, výber z možností, triedenie, párovanie, delenie do kategórií, slepá mapa alebo otvorená otázka.

  Prečo je výhodnejšie mať v prípravách kartičky s otázkami než celé testy?

  + Flexibilita: kartičky sa ľahko kombinujú do testov, domácich úloh; pri každej kartičke je informácia, v akom teste bola použitá.

  + Výsledky podľa jednotlivých kariet: Ak použijete kartu (otázku) v teste alebo domácej úlohe, môžete vidieť výsledky žiakov pre každú jednotlivú otázku.

  + Prostredie na precvičovanie učiva: Prostredníctvom kartičiek napojených na váš plán sa môžu žiaci sami otestovať z prebratej témy, systém ich odpovede vyhodnotí, takže žiaci majú hneď spätnú väzbu, či učivo ovládajú.

 2. Karta typu "snímka prezentácie"
  Karta tiež môže byť jedena snímka v prezentácii. Prezentáciu vytvárate postupným pridávaním nových kariet - snímkov. Na výber je viac typov kariet, líšia sa rozložením textu a obrázkov. Karty môžete ľubovoľne preusporiadať. EduPage ponúka integrovaný systém na vyhľadávanie obrázkov.

Výhody prezentácií v EduPage