การ์ดคืออะไร

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

การ์ด คือหน่วยพื้นฐานของการจัดเตรียมใน EduPage

การ์ดมีสองประเภทคือ:

1) "การ์ดคำถาม"
2) "การ์ดสื่อนำเสนอ" - โดยหนึ่งการ์ดคือสื่อนำเสนอหนึ่งสไลด์


 1. "การ์ดคำถาม"
  การสร้างการ์ด "คำถาม" เอาไว้ล่วงหน้า จะทำให้ท่านเตรียมแบบทดสอบได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ท่านยังสามารถเลือกการ์ดหลายๆใบและกำหนดให้เป็นการบ้านได้ด้วย ทั้งนี้การ์ดคำถามที่มีอยู่ในระบบมีหลายแบบ เช่น คำถามแบบเติมคำตอบในช่องว่าง คำถามแบบเลือกตอบ เรียงลำดับ จับคู่ จัดกลุ่ม แผนภูมิรูปภาพ และคำถามปลายเปิด

  ทำไมการ์ดคำถามจึงช่วยให้การเตรียมแบบทดสอบง่ายขึ้น

  + มีความยืดหยุ่น: ท่านสามารถรวมการ์ดหลายๆ ใบให้เป็นการบ้านหรือแบบทดสอบ โดยการ์ดแต่ละใบก็จะมีข้อมูลการนำไปใช้ไว้ให้ด้วย
  + ผลคะแนนตามเนื้อหามาตรฐาน: หากท่านได้แนบเนื้อหามาตรฐานไว้กับการ์ด ท่านจะสามารถมองเห็นผลคะแนนของนักเรียนในแต่ละเนื้อหามาตรฐานได้
  + สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้: นักเรียนสามารถทดสอบความรู้ของตนเองในหัวข้อต่างๆ โดยเข้าทำการ์ดที่ท่านได้จัดเตรียมไว้ในแผนการสอนของท่าน จากนั้นระบบจะประมวลผลและแจ้งให้นักเรียนทราบในทันที

 2. "การ์ดสื่อนำเสนอ"
  เป็นการ์ดที่ใช้สำหรับการสร้างสไลด์ในสื่อนำเสนอ ท่านสามารถสร้างสื่อนำเสนอโดยการนำเอาการ์ด-สไลด์หลายๆ ใบมารวมกัน โดยการ์ดสื่อนำเสนอมีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบจะมีความแตกต่างกันในแง่ของรูปแบบการจัดวางตัวอักษรและรูปภาพ ซึ่งท่านสามารถสลับลำดับของการ์ดใดก็ได้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถค้นหารูปภาพจากอินเตอร์เน็ตด้วยระบบค้นหาใน EduPage ได้อีกด้วย