ภาพรวมของการวางแผนการสอบ

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

คลิกที่ "การแจ้งเตือน" ที่เมนูด้านซ้าย จากนั้นเลือก "การวางแผน"

ไอคอนหลากสีในปฏิทินด้านขวาหรือตรงกลางของจอภาพ แสดงถึงการสอบ โครงงาน การบ้าน ฯลฯ ที่ได้มีการวางแผนไว้


ข้อมูลโดยละเอียดของกิจกรรมในหน้าต่างการวางแผน

หากท่านได้เลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งไว้ที่เมนูด้านบน ท่านจะมองเห็นแค่กิจกรรมต่างๆ (การสอบ โครงงาน การบ้าน ฯลฯ) ของรายวิชานั้นเท่านั้นในปฏิทิน โดยท่านจะสามารถมองเห็นกิจกรรมทั้งหมดที่ครูท่านอื่นได้วางแผนไว้ให้กับรายวิชา คณิตศาสตร์ 2.A ด้วยเช่นกัน

หากท่านต้องการกำหนดวันที่ที่จะจัดการสอบ เลื่อนเมาส์ไปที่วันที่ที่ต้องการกำหนด จากนั้นกดปุ่ม "+" สีเทาจะปรากฏขึ้น

กรอกชื่อของการสอบ แล้วตรวจสอบรายละเอียดของกิจกรรม เช่น ประเภทการสอบ จากนั้นกด "ยืนยัน" เพื่อสร้างกิจกรรม แล้วนักเรียนจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสอบนี้

ท่านสามารถกำหนดหัวข้อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการสอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถเตรียมตัวสำหรับการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น "หัวข้อการเรียนการสอน" คืออะไร