Prehľad naplánovaných písomiek, skúšaní, DÚ, projektov

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

V ľavom menu kliknite na Notifikácie a potom vyberte Plánovanie.

Farebné ikony v kalendári vpravo alebo v prehľade v strede obrazovky znamenajú naplánované písomky, skúšanie, domáce úlohy, projekty atď.


Podrobný popis obrazovky Plánovanie písomiek

Ak máte vybratú v hornom menu konkrétnu hodinu, zobrazia sa vám len udalosti (písomky, zadania projektov, DÚ atď.) pre túto konkrétnu triedu. Vidíte tu všetky udalosti, ktoré plánujú v triede 2.A aj iní učitelia. (Pokiaľ si nevyberiete konkrétnu hodinu, vidíte naplánované udalosti pre všetky triedy.)

Ak ste si vybrali vhodný deň na písomku, nastavte sa na svoju hodinu (v tomto prípade Matematika 2.A) v daný deň, zobrazí sa šedé +. Stlačte ho.

Zadajte názov písomky, skontrolujte detaily udalosti - napríklad typ písomky. Stlačte Hotovo. Udalosť je vytvorená. Žiaci dostanú informáciu o pripravovanej písomke.

Žiakom môžete zadať aj témy na štúdium, aby sa mohli na písomku pripraviť. Načo slúžia "Témy na štúdium"?

Online hodiny v plánovaní