วิธีประกาศการสอบให้นักเรียนทราบ

เพิ่มการสอบ

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เลือกหัวข้อจากแผนการสอนที่ท่านต้องการจะจัดการสอบ ซึ่งท่านสามารถเลือกหัวข้อได้มากกว่าหนึ่งหัวข้อโดยกดปุ่ม CTRL ในขณะที่กำลังเลือกหัวข้อ
จากนั้นกดที่ปุ่ม "+" สีแดง ที่มุมล่างขวา แล้วจึงเลือก "วางแผนกิจกรรมการสอบ"

แล้วเลือก "กำหนด" ที่เมนูด้านบน และตรวจสอบหัวข้อและชั้นเรียน กรอกวันที่สอบ แล้วจึงกด "ยืนยัน"

นักเรียนจะได้รับข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับการสอบที่กำลังจะมีขึ้น พวกเขาจะสามารถทดสอบความรู้ของพวกเขาโดยฝึกโจทย์คำถามที่ท่านได้จัดเตรียม(และแนบเข้าไปในเนื้อหามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ) ซึ่งนักเรียนสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต