כיצד להודיע לתלמידים על מבחן חדש

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

בחר את הנושא למבחן מתוך מהתוכנית שלך . באפשרותך לבחור נושאים נוספים, להשתמש במקש CTRL.

לחץ על "+" בפינה השמאלית התחתונה ובחר "תכנן אירוע מבחן ".

לאחר מכן בחר "הקצה" מהתפריט העליון. בדוק את הנושאים ואת השיעורים.
מלא את תאריך הבחינה ולאחר מכן לחץ על בוצע.

התלמידים יקבלו הודעה על הבחינה הקרובה. הם יכולים לבחון את עצמם משאלות שהכנת עבורם (ומצורפים לתקנים , המפורטים בנושאי לימוד). הם יכולים לעשות את זה בקלות בטלפון הנייד.