Ako môžem použiť zdieľaný materiál, napríklad test?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Materiál (prezentáciu, test) zdieľaný v školskej/globálnej knižnici môžete priamo prideliť žiakom.

Kliknite na ikonu pridelenia:

Zvoľte triedu/žiakov, ktorým chcete test prideliť a parametre pridelenia:

Viac návodov: Zdieľanie materiálov medzi učiteľmi