כיצד אוכל להשתמש בחומר משותף, לדוגמא במבחן?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

לא ניתן להקצות ישירות מבחן משותף לתלמידים, אך ניתן לבחור שאלות וליצור מבחן חדש.

בחר "הצג כרטיסים".

סמן את השאלות הרצויות ובחר "הוסף לחומר".

עכשיו אתה יכול ליצור את המבחן בדרך הרגילה.