Prečo je výhodné priradiť si svoje prípravy k témam plánu?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak sa nastavíte na tému plánu, vidíte všetky prípravy, ktoré k vybranej téme máte k dispozícii.

Mať svoje prípravy organizované ku jednotlivým témam plánu Vám prináša tieto výhody:

1. Na hodine zapisujete do triednej knihy, pri vyberaní témy z plánu sa vám rovno zobrazia prípravy a ste v obraze, oporné body a pomocné materiály pre danú hodinu máte hneď pred sebou.
Ako sa dostanem ku svojim prípravám z ETK?

2. Vo svojich prípravách budete mať dokonalý poriadok:
- nebudete si musieť pamatať cestu a kľúčové slová súborov ako ste si uložili vaše materiály do počítača a vyhľadávať vhodné materiály uložené v priečinkoch v počítači alebo na sieťovom disku
- nebudete si musieť prenášať materiály na USB kľúči, hardisku, posielať na mail a podobne

3. Ak máte pripravené materiály pre žiakov na domácu prípravu, dajte si ich k témam plánu. Pokiaľ je nastavená viditeľnosť materiálov, žiaci sa ku nim dostanú sami cez učivo aj bez toho, aby ste im ich museli priraďovať.
Ako urobiť materiál viditeľný, prípadne neviditeľný pre žiakov?
Ako sa žiaci dostanú k materiálom, ktoré učiteľ pre nich pripravil?

4. Žiaci sa budú pripravovať z vašich príprav a nebudú vyhľadávať kadečo po internete.

5. Ak učíte predmet vo viacerých paralelných triedach a máte tam rovnaký plán, stačí si nové materiály urobiť v jednom pláne, stlačiť tlačidlo "Synchronizovať s podobnými plánmi" a nové prípravy sa skopírujú do tejto témy aj v ostatných paralenýclh triedach.
Synchronizácia príprav v rovnakých plánoch

6. Ak si kopírujete plán - či už v prípade, že učíte paralelné triedy, alebo budete učiť tento predmet budúci rok, okrem plánu sa vám skopírujú aj prípravy a zostanú správne zaradené ku témam plánu.
Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?
Ako si skopírovať plán, ak učím v paralelných triedach?

Viac návodov: Ako organizovať učebné materiály v EduPage