Synchronizácia príprav v rovnakých plánoch

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak máte vo viacerých triedach rovnaké plány (napríklad učíte paralelné triedy a plány ste si skopírovali), pri vytvorení prípravy v jednom z plánov sa Vám zobrazí tlačidlo "Synchronizovať s podobnými plánmi". Synchronizácia prebieha na základe rovnakého názvu témy v rôznych plánoch.

Po stlačení tlačidla a potvrdení synchronizácie sa Vám prípravy zosynchronizujú. Znamená to, že budete mať vo všetkých rovnakých plánoch rovnaké prípravy. Nemusíte ich pridávať do ostatných príprav ručne.