การเชื่อมต่อข้อมูลการจัดเตรียมในแผนการสอนที่เหมือนกัน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

หากท่านมีแผนการสอนที่เหมือนกันในหลากหลายรายวิชา (เช่น เมื่อท่านสอนรายวิชาคู่ขนานที่มีการคัดลอกแผนการสอน) ระบบจะแสดงปุ่ม "เชื่อมต่อกับแผนการสอนที่เหมือนกัน" ในขณะที่ท่านกำลังสร้างการจัดเตรียมในแผนใดแผนหนึ่ง การเชื่อมต่อจะเกิดขึ้นระหว่างหัวข้อที่มีชื่อเดียวกันในแต่ละแผนการสอน

ท่านสามารถเชื่อมต่อการจัดเตรียมโดยการยืนยันการเชื่อมต่อ ระบบจะแนบข้อมูลการจัดเตรียมเดียวกันในหัวข้อของแผนการสอนที่เหมือนกัน โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องแนบการจัดเตรียมไปที่แผนการสอนแต่ละแผนด้วยตนเอง