Ako vyhodnotiť otvorené otázky?

Slovenčina Deutsch Čeština

Odpovede žiakov nájdete v záložke Výsledky/Odpovede žiakov. Tu môžete ohodnotiť aj odpovede žiakov na otvorené otázky.

V pravej časti obrazovky sa nachádza zoznam žiakov. Žiak, ktorého odpovede práve vidíme, je zvýraznený žltou farbou. Tí žiaci, ktorí úlohu/test odovzdali, majú pri svojom mene ikonu stavu "Odovzdané" (zelený otáznik). Tí, ktorí ešte neodovzdali, majú "Zatiaľ nič". Kliknutím na konkrétneho žiaka, ktorý odovzdal svoje riešenia, sa zobrazia jeho odpovede.


Otázka, ktorú práve teraz hodnotíme, je farebne zvýraznená a orámovaná žltým rámčekom a pri nej sa nachádza hodnotiace políčko.


Popis hodnotiaceho políčka:


Ak je odpoveď žiaka správna, stačí stlačiť zelenú fajočku. Ak je nesprávna, tj. 0 bodov, stlačte červené x.
Ak zadávate počet bodov za otázku, tak po zadaní počtu bodov stlačte Enter. Systém vás automaticky presunie na ďalšiu otázku.
Kde môžem nastaviť počet bodov za jednotlivé otázky v teste?


Po otázkach sa môžete presúvať aj šipkami v spodnej časti hodnotiaceho políčka.

Po ohodnotení všetkých odpovedí stlačte Uložiť zmeny.


Keď ohodnotíte všetkých žiakov, tlačidlom Zverejniť v žiackej knižke prenesiete hodnotenie do IŽK.