Kde môžem nastaviť počet bodov za jednotlivé otázky v teste?

počet bodov za otázku, nastaviť počet bodov

Slovenčina Deutsch Čeština

Keď pripravujete test, v záložke Aktuálny materiál môžete pri každej otázke nastaviť počet bodov.

Ak karta obsahuje viac otázok, tieto podotázky sa dajú obodovať aj samostatne.
Kliknite na šipku a vyberte "Editovať body za každú odpoveď samostatne".


Nastavte body za jednotlivé podotázky.


Viac návodov: Kde môžem nastaviť počet bodov za jednotlivé otázky v teste?