Ako si žiaci môžu pozrieť svoje výsledky z testu, DÚ?

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak robili žiaci test alebo DÚ online, tu vidí učiteľ výsledky. Na tomto mieste môže zapísať aj známky. Môže zvoliť "Zverejniť v žiackej knižke".

Ak chce zapísať známku, systém mu ponúkne možnosť vytvoriť novú udalosť v IŽK, ktorej meno je založené na názve testu alebo DÚ.

Žiak vidí presne, z čoho je známka. Ak si klikne na názov testu,

a dá si zobraziť podrobné výsledky

Vidí, na ktoré otázky odpovedal správne a na ktoré nesprávne:

Takisto si môžu žiaci pozrieť svoje výsledky v mobilnej aplikácii: