วิธีแสดงผลคะแนนของนักเรียนตามเนื้อหามาตรฐาน

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

เลือก "ผลคะแนน" ที่เมนูด้านบน จากนั้นเลือกแบบทดสอบ แล้วเลือก "เนื้อหามาตรฐาน" ในเมนูด้านบน

ในส่วนบนของหน้าต่าง ท่านจะเห็นรายการเนื้อหามาตรฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาในโจทย์คำถามของแบบทดสอบและผลคะแนนของนักเรียนตามเนื้อหามาตรฐานนั้นๆ