Výsledky žiakov podľa jednotlivých výkonových štandardov obsiahnutých v teste

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak ste žiakom zadali test s úlohami, ktoré sú zaradené ku štandardom ŠVP, ktoré sa nachádzajú v EduPage, výsledky žiakov si po vypracovaní testu môžete pozrieť aj z pohľadu jednotlivých štandardov. Môžete tak ľahko identifikovať oblasti, s ktorými majú žiaci problém a sústrediť sa na ne na hodine.

V hornom menu zvoľte Výsledky. Zo zoznamu pridelení vyberte ten správny test, resp. domácu úlohu, a potom kliknite na "Štandardy" v hornom menu.

V hornej časti je zoznam štandardov, ktoré boli zahrnuté v otázkach testu (domácej úlohy.) Pod nimi vidíte výsledky študentov podľa jednotlivých štandardov.

Prehľad o tom, ako žiaci zvádli jednotlivé témy, nájdete aj v záložke Strom štandardov. Farebné kolieska pri jednotlivých štandardoch zobrazujú, ako daný štandard žiaci v teste zvládli.