Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Ak zadáte žiakom domácu úlohu s otvorenou otázkou, do ktorej vám žiaci odovzdávajú scany/fotografie svojich riešení, tieto riešenia od žiakov nájdete takto:

Nastavte sa v hornom menu do Výsledkov. Vyberte v zozname domácich úloh tú úlohu, ktorej výsledky si chcete pozrieť - musí byť zvýraznená žltou farbou.

Kliknite na záložku Známky. Tu vidíte súbory s obrázkami, ktoré odovzdali - sú to modré klikateľné odkazy na priložené obrázky/súbory.


Ak si kliknete na tieto súbory, máte k dispozícii takéto možnosti:

- obrázok s môžete otočiť kliknutím na ikony v hornej časti obrazovky
- obrázok si môžete zväčšiť kliknutím naň
- medzi viacerými obrázkami sa môžete posúvať šipkami vľavo a vpravo
- priamo tu v spodnej časti obrazovky môžete písať komentár
- v pravom dolnom rohu môžete zadať body (hodnotenie však môžete zadať aj v záložke Známky)

Aj žiak zadá ako odpoveď na otázku viac obrázkov, komentár sa zadáva k odpovedi ako celku. Nedá sa komentovať každý obrázok zvlášť.
Aby boli komentáre prehľadnejšie, nezadávajte do jednej karty viac úloh. Zadajte každú úlohu zvlášť do otvorenej otázky. Tak budete môcť jednoduchšie komentovať odpovede na jednotlivé otázky.

Komentáre uvidíte aj v záložke Známky, resp. Odpovede žiakov. Vidíte celkový komentár k domácej úlohe a ikona naznačuje, že sú zadané aj čiastkové komentáre k jednotlivým otázkam.
Ako poslať žiakom komentáre k DÚ, testu alebo projektu?


Ako môžem poslať žiakovi naspäť opravenú úlohu?

Žiak vidí v správe celkový komentár a ak existujú aj čiastkové komentáre k jednotlivým úlohám, systém mu to oznámi.

Ako zadať žiakom DÚ tak, aby mohli žiaci k úlohe pripojiť svoje vypracovanie - napr. foto riešenia alebo súbor?