วิธีหาไฟล์การบ้านที่นักเรียนอัปโหลด

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

ในกรณีที่ท่านมอบหมายการบ้านที่เป็นประเภทคำถามเปิดให้แก่นักเรียน ท่านสามารถตรวจดูคำตอบที่นักเรียนส่ง (ในรูปแบบเอกสาร/รูปภาพ) ได้ที่ "เกรด" ที่เมนูด้านบน

วิธีกำหนดการบ้านที่นักเรียนสามารถส่งงานในรูปแบบของไฟล์หรือข้อความ

หากท่านคลิกที่ไฟล์ ท่านสามารถใช้ตัวเลือกดังนี้:


- หมุนรูปภาพโดยคลิกที่สัญลักษณ์ด้านบนของจอภาพ
- ขยายรูปภาพโดยคลิกที่ภาพ
- เลื่อนไปที่รูปภาพก่อนหรือหลังโดยกดที่ลูกศรซ้ายและขวา (ในกรณีที่มีหลายภาพ)
- พิมพ์ความคิดเห็น (ถ้ามี) ที่มุมซ้ายด้านล่างของจอภาพ
- ให้คะแนนที่มุมขวาด้านล่างของจอภาพ

ในกรณีที่นักเรียนส่งรูปภาพหลายรูปเพื่อตอบคำถาม ความคิดเห็นที่ท่านกรอกจะเป็นความคิดเห็นสำหรับคำตอบทั้งหมด ท่านไม่สามารถพิมพ์ความคิดเห็นสำหรับแต่ละรูปภาพได้

ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ท่านใส่เพียงหนึ่งคำถาม/ภารกิจในการ์ดคำถามเปิดแต่ละใบ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถพิมพ์ความคิดเห็นในแต่ละคำตอบของแต่ละคำถามได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้รายการความคิดเห็นเป็นระเบียบยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ความคิดเห็นจะแสดงอยู่ในเมนู "เกรด" และเมนู "คำตอบของนักเรียน" โดยท่านจะเห็นภาพรวมของความคิดเห็น หรือในกรณีที่มีหลายความคิดเห็นสำหรับแต่ละคำถาม ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ความคิดเห็นแทน

นักเรียนสามารถดูภาพรวมความคิดเห็นของครูได้ในเมนู "ข้อความแจ้งเตือน" และในกรณีที่มีการให้ความคิดเห็นสำหรับแต่ละคำถามในงานที่มอบหมาย นักเรียนก็จะได้รับข้อความแจ้งเตือนด้วยเช่นกัน