Posielam žiakom študijný materiál a potrebujem, aby mi poslali vypracovanie

Slovenčina Čeština

Ak posielate žiakom externý študijný materiál, napr. PDF, DOC alebo PPTX alebo textové karty a zároveň potrebujete, aby žiaci odovzdali vypracovanie - či už vo forme textu, alebo vo forme priloženého súboru, postupujte takto:
Označte kartu so súborom, ktorý chcete žiakom prideliť, zvoľte pridať do materiálu a vyberte napr. domáca úloha alebo študijný materiál.
Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?


Zadanie zatiaľ obsahuje len jednu kartu - a to je karta so študijným materiálom. Ak majú žiaci odovzdať súbor, musíte im vytvoriť ešte jednu kartu typu otvorená otázka. Len do takejto karty vedia žiaci odovzdať súbor.
Stlačte Vytvoriť nové karty.


Vyberte Otvorená otázka.


Do textového políčka môžete napísať pokyny pre žiakov. Stlačte Hotovo. Karta typu otvorená otázka sa vytvorila.


V aktuálnom materiáli vidíte, že už obsahuje 2 karty. Teraz môžete žiakom materiál prideliť. Kliknite na záložku Prideliť. Stlačte Hotovo.


Keď žiaci odovzdajú súbory, nájdete prehľadne uložené na jednom mieste vo Výsledkoch v pohľade Známky. Kliknutím si môžete súbor stiahnuť a skontrolovať.

Kde nájdem súbory, ktoré žiaci odovzdali ako prílohu k DÚ (projektu)?