Vetvenie otázok v karte

Slovenčina Deutsch Čeština

Na obrázku máme kartu s ABCD otázkou, jedným textom a s otvorenou otázkou.
Chceme, aby sa text v spodnej časti karty a otvorená otázka zobrazili len v prípade, že žiak zaškrtne možnosť d) "som nepochopil".

Pre textový prvok a otvorenú otázku potrebujeme nastaviť podmienku, kedy sa majú zobraziť.

Nastavte sa najskôr na textový prvok a v pravej časti kliknite v rozšírených nastaveniach na Upraviť výraz.


Do políčka vyberiem, že text sa má zobraziť len vtedy, ak odpoveď v predchádzajúcej otázke sa rovná položke "d) nepochopil som"


V našom príklade nastavíme rovnakú podmienku aj pre otvorenú otázku:
Ako skopírovať podmienku na zobrazenie karty do inej otázky/karty?


Pokiaľ žiak vyberie v ABCD otázke možnosti a) - c), tak sa možnosť dopisovania neobjaví.


Pokiaľ však zaškrtne možnosť "d) som nepochopil", objaví sa text a políčko na dopísanie odpovede.

Ak máte v materiáli viac kariet s vetvenými otázkami, pri každej vetvenej otázke sa zobrazuje ikona vetvenia.

Poznámka: Na vetvenie otázok v karte sa dajú použiť len odpovede v ABCD otázkach.

Vetvenie otázok v teste

Viac návodov: Vetvenie otázok