Vetvenie otázok

Slovenčina Čo je vetvenie otázok (kariet) a na čo slúži?
Slovenčina Vetvenie otázok v karte
Slovenčina Vetvenie otázok v teste
Slovenčina Ako skopírovať podmienku na zobrazenie karty do inej otázky/karty?