כיצד להקצות חומר לתלמידים (למשל מצגת)

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

מצגת על אפריקה יש להקצות למקצוע גיאוגרפיה.
לחץ על הסמל "ערוך הקצאות" בכרטיס המצגת.

בחר "צור הקצאה חדשה" בכרטיסייה "הקצאה". בחר את המקצוע כדי להקצות את החומר ולחץ על בוצע.