Kaip priskirti medžiagą (pvz., pristatymą) moksleiviams

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Pristatymas apie Afriką turėtų būti paskirtas į 6 D klasės geografijos kursui.
Paspauskite pristatymo kortelės piktogramą „Redaguoti priskyrimus“.

Skirtuke „Priskirti“ pasirinkite „Sukurti naują priskyrimą“. Pasirinkite kursą, kuriam priskirsite medžiagą, ir paspauskite „Atlikta“.