Zadávanie záporných bodov za nesprávnu odpoveď

Slovenčina Čeština

V štandardnej situácii dostáva žiak za správne zodpovedanú otázku učiteľom zadaný počet bodov a za nesprávnu odpoveď 0 bodov.

EduPage však umožňuje učiteľovi zvoliť taký typ hodnotenia v teste/DÚ, že za nesprávne odpovede dostane žiak záporné body.
Môže to slúžiť ako prevencia pred tým, aby žiaci správne odpovede napr. v ABCD otázkach tipovali.

V záložke Aktuálny materiál kliknite pri bodoch na ikonu rozbaľovacieho menu. Zaškrtnite možnosť "Editovať body za zlé odpovede".


Zadajte ku každej otázke, koľko bodov je za správnu odpoveď a koľko bodov je za nesprávnu odpoveď.

Ak zadáte záporné body, žiakovi sa k celkovému počtu bodov v teste pridá príslušný počet počiatočných bodov. Počiatočné body sa pridávajú kvôli tomu, aby žiak nemohol dosiahnuť záporný počet bodov (ak by boli všetky jeho odpovede nesprávne), ale najmenej môže dosiahnuť 0 bodov.

V odpovediach žiakov vidíme, že za nesprávnu odpoveď sa žiakovi odčítal 1 bod.

Mám viac otázok na jednej karte - ako zadať rôzny počet bodov za jednotlivé (pod)otázky?
Viac návodov: Testy