Mám viac otázok na jednej karte - ako zadať rôzny počet bodov za jednotlivé (pod)otázky?

Slovenčina Čeština

Pokiaľ máte na jednej karte viac otázok a chcete im priradiť rôznu bodovú hodnotu, postupujte takto:

V spodnej časti karty pri bodoch kliknite na ikonu rozbaľovacieho menu. Zaškrtnite možnosť "Editovať body za každú odpoveď samostatne".


Pri každej otázke sa objaví políčko na editovanie bodov, kde môžete nastaviť požadovaný počet bodov. Celkový súčet bodov za otázky v tejto karte vidíte v spodnej časti karty.

Zadávanie záporných bodov za nesprávnu odpoveď
Viac návodov: Testy