Ako pridám k DÚ kontrolné otázky (napr. ABCD otázku)?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Thai

Pod názvom domácej úlohy stlačte tlačidlo "Pripojte súbory alebo zadajte otázky"


Kliknite na "+ ABCD, usporiadať a iné".


Vyberte typ otázky, napr. ABCD otázka.


Napíšte text úlohy a možnosti, z ktorých si žiaci môžu vybrať. Správnu možnosť označte. Otázku uložíte stlačením Hotovo.


Ak chcete pripojiť ďalšie otázky, stlačte "Vytvoriť nové karty".


V záložke aktuálny materiál vidíme, koľko otázok je k domácej úlohe pripojených, v našom prípade jedna. Ak chcete materiál prideliť žiakom, kliknite na záložku Prideliť a stlačte tlačidlo Hotovo.


Kde si môže učiteľ pozrieť výsledky žiakov z testu alebo online DÚ?